Добродошли!

ЕКОНОМСКА ШКОЛА БИЈЕЉИНА

ОГЛАСНА ТАБЛА

НАША МИСИЈА

Мисија обезбјеђења квалитета ЈУ Економске школе одређена је потребом обезбјеђења највишег квалитета свих облика образовања у области економије, права и трговине. Она се остварује кроз висок квалитет наставних, научноистраживачких и развојних процеса, као и свих ненаставних процеса и активности који доприносе расту ефикасности школовања, стварању нових и побољшању постојећих наставних програма, унапређењу услова рада, развоју људских, технолошких и свих осталих ресурса, усклађених са добром међународном праксом и увијек окренутих ка задовољавању циљева ученика, запослених и свих других заинтересованих страна уз потпуну друштвену одговорност у том процесу.

УПИС У ПРВИ РАЗРЕД

Постоји константно интересовање ученика за упис у Економску школу. Ученици могу да бирају следећа занимања: економски техничар, пословно-правни техничар, банкарски техничар, пословно-информатички техничар и трговачки техничар.

Историјат школе

Економска школа у Бијељини је основана 1959. године као државна школа. Школски простор је омогућавао обучавање ученика у различитим занимањима само у економској струци.

У другој половини шездесетих година школа се шири и уписује ученике и у трговачкој струци. Пресељењем у зграду бивше Учитељске школе 1973. године, школа добија више простора и уписује и ученике угоститељске струке.

Школске 1974/75. године школа се удружује са Техничком и Школом ученика у привреди у Средњошколски центар. Центар ради до 1979. године, када долази до раздруживања и од тада Економска школа ради као самостална. Повећао се број занимања, те школа уписује ученике текстилне и обућарске струке, а касније и личне услуге.

Од 1998. године школа уписује само ученике економске и трговачке струке. Те године су Влада РС и Министарство просвјете укључили Економску школу као пилот школу у ФАР програм Европске уније.

skola skolsko dvoriste