Актив општеобразовних предмета у оквиру пројекат седмице

ПРЕДМЕТ: Извјештај активности Актива општеобразовних предмета у оквиру пројекат
седмице ШК 2023/2024 године – презентација ученика
Актив општеобразовних предмета у оквиру пројекат седмице за школску 2023/2024
годину реализује три активности под заједничком темом MODE RESET за ум, тијело и
природу.
Дана 31.05.2024. године ученици Анастасија Алексић, Марија Павловић, Татјана
Тодоровић, Милорад Софренић, Ива Бошњак, Стефан Николић, Николина Спасојевић и
Огњен Ковачевић припремили су и реализовали презентацију за ученике и заинтересоване
професоре на поменуту тему. Ученици су направили осврт на тему кроз различите аспекте
психологије, демократије и људских права, етике и географије.
Била је ово прилика да се иде ка циљу подизања свијести младих о важности
природе у нашим животима, утицају екотерапије на ум и тијело, важности рециклаже,
одрживог развоја и усклађивања савременог начина живота, који је под утицајем
конзумеризма и потрошачког друштва.
У Бијељини, 31.05.2024. године
Актив општеобразовних предмета