БАНКАРСКИ ТЕХНИЧАР

Економска школа

У оквиру овог смјера изучавају се сљедећи предмети:

     Општеобразовни предмети: српски језик, енглески језик, њемачки језик, физичко васпитање,  математика, информатика, историја, демократија и људска права.

     Стручни предмети:  књиговодство, економија, пословна информатика, канцеларијско пословање, банкарско пословање, статистика, финансијска математика, банкарска обука, банкарско право, менаџмент, банкарске процедуре и изборни предмет.

          У оквиру четверогодишњег школовања за банкарског техничара, ученици се оспособљавају за класичне финансијско – банкарске послове и послове осигурања, за стицање комуникацијских вјештина, као и обављање књиговодствених и рачуноводствених услуга. Такође, стичу знања о  банкарском управљању и руковођењу и обучавају се за организивање послова у банкарским институцијама. Изучавају правну регулативу у банкарском систему.

     Након завршеног средњег образовања, банкарски техничари имају могућност запослења у свим предузећима која се баве банкарским, осигуравајућим и финансијским пословањем  као што су банке, осигуравајућа друштва, шпедитерске услужне дјелатности. Након завршеног школовања, могу наставити школовање на свим факултетима друштвеног смјера.