Видео разгледница Бијељина – Крагујевац

Савјет ученика ЈУ Економска школа уз одобрење руководства школе је прихватио позив
Културног парка Ковионица за учешће у пројекту „Видео разгледница Бијељина – Крагујевац“. Ово
је наставак сарадње која је почела 2018. године на пројекту „Заборављене дјечије игре и спортови“.
Све досадашње активности подржане су од стране Министарства спољних послова Србије.

Пројекат је осмишљен као видео представљање дјеце из Бијељине и Крагујевца.
Предвиђено је да обје групе током мјесеца септембра сниме свој видео запис којим ће описати
амбијент свог одрастања, историјске, географске и културне особености, али и своју школу и своју
свакодневицу.

У пројекту су учествовали сљедећи ученици ЈУ Економске школе: Катарина Стевић, Јелена
Петрић, Николина Ланцушки и Анастасиа Гаврић. Подршку при реализацији пројекта пружили су
нам и сљедећи ученици: Јована Крстић, Наташа Остојић, Јована Буњевац, Милош Божић, Стојан
Божић и Давор Јовић. Професор задужен за активности на пројекту је Марјана Ђорђић.

Сматрамо да је ово била изузетна прилика за промоцију Града, стварање нешто другачијег
виђења Бијељине -града будућности, али и прилика за сарадњу и остваривање креативне размјене.
Биљежимо, записујмо и истражимо вриједности једног града и једног времена јер само тако
можемо оставити причу коју ће некада неко оживјети и испричати.