Европски дан језика

Савјет Европе је 2001. године прогласио 26. септембар за Европски дан језика. Учињено је то крајем године коју су Савјет Европе и Европска унија прогласили европском годином страних језика, са циљем да се људи широм Европе заинтересују и охрабре да уче стране језике, побољшају међусобну комуникацију и разумијевање.У оквуру обиљежавања Европског дана страних језика, професорице енглеског језика Свјетлана Сворцан и Бранкица Његуш су организовале едукативан и забаван квиз о страним језицима европског географског простора на којем су узели учешћа ученици првих и других разреда. 

Кроз пријатељско такмичење ученици су се упознали са богатим културним и језичким наслијеђем  Европе. Вeруjући дa je jeзичкa рaзнoликoст нaчин зa пoстизaњe вeћeг стeпeнa мeђукултурoлoшкoг рaзумeвaњa и важна компонента нaслијeђа нaшeг кoнтинeнтa, вишејезичност се промовише и у нашој школи. 

Стара латинска пословица ,,Колико језика говориш, за толико људи вриједиш” свима нам је добро позната. Она јасно говори о важности познавања страних језика.