ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

Економска школа

У оквиру овог смјера изучавају се сљедећи предмети:

     Општеобразовни предмети: српски језик, енглески језик, њемачки језик, физичко васпитање,  математика, информатика, историја, географија, демократија и људска права, пословна комуникација и социологија и филозофија.

     Стручни предмети: књиговодство, економија, пословна информатика, привредна математика, монетарна економија и банкарство, право, статистика, изборни предмет и практична настава.

    Током школовања у оквиру смјера економски техничар, ученици се оспособљавају за обављање књиговодствених, комерцијалних и рачуноводствених услуга, те након завршене средње школе могу радити у свим врстама предузећа, банкама, поштама, образовним и културним институцијама, могу да оснују своја приватна предузећа и да се баве предузетништвом. Такође, након завршеног школовања могу наставити школовање на свим факултетима друштвеног смјера.