„Етика у медијима“

Дана 5.6.2023. године у оквиру пројекат седмице у ЈУ Економска школа Бијељина
реализована је панел дискусија на тему „ Етика у медијима“. Учесници панела били су
Младен Стојановић, новинар, Драгана Димић тв водитељ, Душко Ђурић професор
Филозофије и директор Економске школе, као и ученици трећих разреда. Модератор
панел дискусије професор Тања Алексић. Питања о којима се разговарало у овој панел
дискусији била су везана за моралне вриједности која се протежу кроз медије и утицај
медија на креирање ставова код младих, затим да ли медији обликују морал у савременом
друштву, постоји ли цензура у медијима, као и питања истраживачког новинарста,
паралела између традиционалних и савремених медија.


Циљ панел дискусије био је да ученици заједно са гостима укажу на важност етике,
односно моралних норми у области медија и друштвених мрежа.