ЗАПОСЛЕНИ

Економска школа

АДМИНИСТРАЦИЈА
1.
Душко Ђурић
директор
2.
Петра Ковачевић
помоћник директора
3.
Ангелина Перић
психолог
4.
Милка Рашевић
књижничар
5.
Зорица Савић
секретар
6.
Горан Млађеновић
рачуновођа
7.
Стајка Петровић
административно-финанс. радник
ПОМОЋНИ РАДНИЦИ
1.
Рајо Кулић
домар
2.
Остоја Маринковић
домар
3.
Лука Чивчић
чувар
4.
Зора Гашић
чистачица
5.
Драгица Човић
чистачица
6.
Милена Ивковић
чистачица
7.
Споменка Ворковић
чистачица
8.
Босиљка Васић
чистачица
ПРЕДМЕТНА НАСТАВА
1.
Тања Седларевић
српски језик
2.
Александра Томић
српски језик
3.
Саша Тешић
српски језик
4.
Боро Станић
српски језик
5.
Свјетлана Сворцан
енглески језик
6.
Бранкица Његуш
енглески језик
7.
Елена Чучак
енглески језик
8.
Бранислава Ђукановић
енглески језик
9.
Далиборка Јанковић
њемачки језик
10.
Слађана Савић
њемачки језик
11.
Слађана Бобар
француски језик
12.
Вања Калајџић
латински језик
13.
Драган Лацкановић
физичко васпитање
14.
Јелена Ђукић
физичко васпитање
15.
Бојан Орбовић
физичко васпитање
16.
Горан Радовановић
математика
17.
Биљана Јурошевић
математика
18.
Данијела Божић
информатика
19.
Марко Мраковић
информатика
20.
Блаженка Крсмановић
историја
21.
Тања Танасковић
географија, економска географија, информатика
22.
Тања Алексић
социологија и филозофија, култура религије, етика
23.
Марјана Ђорђић
пословна комуникација
24.
Милка Вукојевић
право и практична настава
25.
Бранкица Петровић
право, практична настава, банкарско право
26.
Анђелка Драгић
књиговодство, практична настава
27.
Зорица Ристић
књиговодство, практична настава
28.
Нада Марковић
књиговодство, банкарска обука, рачуноводство, практична настава
29.
Славица Тодоровић
књиговодство, практична настава, банкарска обука
30.
Даница Андрић
економија, менаџмент, пословна економија
31.
Дивна Максимовић
монетарна економија, практична настава, привредна матемематика, изборни предмет, економија.
32.
Дијана Матић
практична настава, статистика
33.
Александра Ћетkовић
књиговодство, рачуноводство, монетарна економија
34.
Слободанка Текић
пословна информатика, канцеларијско пословање, банкарска обука, практична настава, ПИ обука
35.
Мирела Милић
банкарско пословање, монетарна економија, практична настава, канцеларијско пословање, банкарске процедуре
36.
Драгана Лаловић
практична настава, економија, пословна информатика, изборни предемет
37.
Биљана Миљановић
банкарске процедуре, банкарска обука, канцеларијско пословање, рачуноводство
38.
Дарко Стевановић
пословна информатока, практична настава
39.
Радмило Јосиповић
пословна информатика, практична настава
40.
Тања Вујић
рачуноводство, маркетинг, ПИ обука, трговинско пословање, пословна информатика
41.
Мирјана Ђурђић
привредна математика,  рачуноводство, финансијска математика
42.
Љиљана Максимовић
економија, монетарна економија, практична настава, трговинско пословање, основе економије
43.
Милена Мирковић
ек.трг,економија, маркетинг, трговинска математика, трговинско пословање
44.
Жељка Бјелцановић
књиговодство, трговинско пословање
45.
Небојша Ерак
праваславна вјеронаука
48.
Родољуб Миркановић
праваславна вјеронаука
49.
Мустафа Хрустанбеговић
исламска вјеронаука
50.
Велимир Чучак
право
51.
Љиљана Босиљчић
демократија и људска права
52.
Слађана Зарић
познавање робе