ЗАПОСЛЕНИ

Економска школа

АДМИНИСТРАЦИЈА
1.
Душко Ђурић
директор
2.
Петра Ковачевић
помоћник директора
3.
Ангелина Перић
психолог
4.
Милка Рашевић
књижничар
5.
Зорица Савић
секретар
6.
Горан Млађеновић
рачуновођа
7.
Стајка Петровић
административно-финанс. радник
ПОМОЋНИ РАДНИЦИ
1.
Рајо Кулић
домар
2.
Остоја Маринковић
домар
3.
Лука Чивчић
чувар
4.
Зора Гашић
чистачица
5.
Драгица Човић
чистачица
6.
Милена Ивковић
чистачица
7.
Споменка Борковић
чистачица
8.
Босиљка Васић
чистачица
ПРЕДМЕТНА НАСТАВА
1.
Тања Седларевић
српски језик
2.
Александра Томић
српски језик
3.
Саша Тешић
српски језик
4.
Игор Калајџија
српски језик
5.
Свјетлана Сворцан
енглески језик
6.
Бранкица Његуш
енглески језик
7.
Елена Чучак
енглески језик
8.
Бранислава Ђукановић
енглески језик
9.
Далиборка Јанковић
њемачки језик
10.
Слађана Савић
њемачки језик
11.
Слађана Бобар
француски језик
12.
Вања Калајџић
латински језик
13.
Драган Лацкановић
физичко васпитање
14.
Јелена Ђукић
физичко васпитање
15.
Бојан Орбовић
физичко васпитање
16.
Горан Радовановић
математика
17.
Биљана Јурошевић
математика
18.
Данијела Божић
информатика
19.
Марко Мраковић
информатика
20.
Блаженка Крсмановић
историја
21.
Тања Танасковић
географија, економска географија, информатика
22.
Тања Алексић
социологија и филозофија, култура религије, етика
23.
Марјана Ђорђић
пословна комуникација
24.
Милка Вукојевић
право, пословно право, правна обука
25.
Бранкица Петровић
право, правна обука, банкарско право
26.
Драгана Трифуновић
рачуноводство, банкарска обука, монетарна економија и банкарство
27.
Зорица Ристић
књиговодство, практична настава
28.
Нада Марковић
књиговодство, банкарска обука, рачуноводство, практична настава
29.
Славица Тодоровић
књиговодство, практична настава, банкарска обука, рачуноводство
30.
Даница Андрић
економија, менаџмент, пословна економија
31.
Дивна Максимовић
монетарна економија и банкарство, практична настава, привредна матемематика, изборни предмет
32.
Дијана Матић
практична настава, статистика
33.
Александра Ћетkовић
рачуноводство, практична настава, канцеларијско пословање, пословна информатика
34.
Слободанка Текић
пословна информатика, канцеларијско пословање, банкарска обука, практична настава, банкарске процедуре
35.
Мирела Милић
банкарско пословање, монетарна економија и банкарство, практична настава, канцеларијско пословање
36.
Јелена Ђокић
економија, предузетништво, трговинско пословање
37.
Драгана Лукић
канцеларијско пословање, рачуноводство, економија
38.
Дарко Стевановић
пословна информатока, практична настава
39.
Радмило Јосиповић
пословна информатика, практична настава
40.
Тања Вујић
рачуноводство, практична настава, изборни - финансијско тржиште
41.
Мирјана Ђурђић
привредна математика,  рачуноводство, финансијска математика. трговачка математика
42.
Љиљана Максимовић
Изборни предмет - економија, рачуноводство, јавне финансије, књиговодство
43.
Милена Мирковић
маркетинг, трговинско пословање, рачуноводство, финансијско тржиште
44.
Жељка Бјелцановић
рачуноводство, пословна информатика
45.
Небојша Ерак
праваславна вјеронаука
46.
Родољуб Миркановић
праваславна вјеронаука
47.
Мустафа Хрустанбеговић
исламска вјеронаука
48.
Љиља Петричевић
економија, банкарско пословање, економика трговине, маркетинг
49.
Љиљана Босиљчић
демократија и људска права
50.
Слађана Зарић
познавање робе