Извјештај о обиљежавању Међународног дана дјетета

Поводом обиљежавања 20. новембра Међународног дана дјетета, ЈУ Економска школа узела јеучешће у кампањи „Обојимо свијет у плав “ и одазвала се позиву УНИЦЕФ а. Кампања је подржана од стране Министарства Просвјете и културе.

Активност 1.
Ученици одјељења који похађају предмет Демократија и људска права, у сарадњи са
предметним професором и психологом школе припремили су и реализовали презентацију током јавног часа под слоганом „Обојимо свијет у плаво равноправност и инклузија“. Одржавање јавног часа својим присуством су подржали управа, професори и ученици школе. Како је ове године у фокусу истицање равноправности и инклузије, циљ презентације био је упознавање ученика са сљедећим терминима :
 Инклузија у наставном процесу
 Разлика између потешкоћа у развоју и посебних потреба
Презентација је реализивана у просторијама школе у два термина, за ученике прве и друге смјене.

Активност 2.

Ученици који похађају секцију из предмета Пословна комуникација у сар дњи са предметним професором, припремили су и реализовали едукативну радионицу под називом „Обојимо свијет емпатијом“ Радионица има сљедеће циљеве :
 Објаснити значење термина емпатија
 Објаснити на које све начине можемо прихватити друге и разумјети емоционално
реаговање других
 Вјежбати емпатију са ученицима
Радионица је одржана у просторијама школе за ученике трећег и четвртог разреда.
Такође на часовима секције ученици су учествовали у креативној радионици под слоганом УНИЦЕФ а „Обојимо свијет у плаво“ и том приликом израдили граничнике за књиге са мотивима свјетских метропола. На граничницима су се нашле и поруке које промовишу инклузију, равноправност, права дјеце значај образовања и емпатије итд. Како би указали на важност Међународног дана дјетета, ученици су изашли из учионице, разговарали са грађанима и том приликом подијелили материјале који су настали у креативној радионици. Најмлађим становницима града уручени су балони у симболичној плавој боји.

Прилог :
Ученичка презентација „Обојимо свијет у плаво равноправност и инклузија“
Припрема за едукативну радионицу
Фотографије
У Бијељини, 18.11.2022. године
Предметни професори : Марјана Ђорђић, Тања Алексић