Извјештај о реализацији активности Актива економске групе предмета

Планом активности Актива економске групе предмета у пројекат седмици за 5.6.2024.
године предвиђена је обрада теме „Банкарски производи и услуге“ за ученике I-4, II-3 и
III-4 одјељења. Ученици су при доласку евидентирани и можемо закључити да су се у
великом броју одазвали на предавање које је почело у 10 сати.
Представници Уникредит банке ДД Мостар Јелена Лазић и Душанка Гарић су ученицима
представиле постојеће производе и услуге у банкама и упознале их са иновацијама у
банкарском пословању. Ученици су са пажњом саслушали предавање и стекли нова
сазнања у трендовима у банкарском сектору Босне и Херцеговине.

Живана Васић
Професор економске групе предмета