ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЈЕТЕ ФИРМИ

Како је у плану реализације пројекат седмица предвиђено да се посјети фирма Steko Centar
тако је исто и реаизовано 03.06.2024. године. Професорице Зорица Ристић и Дивна
Максимовић су заједно са ученицима III-3 одјељења аутобусом отишле у посјету наведеној
фирми. У аутобусу су ученици евидентирали своје присуство. У Steko Centar-у су
представници фирме презентовали свој рад у сали за састанке, приказујући презентацију
која је била јако занимљива, едукативна и савремена. Кроз разговор су приближили све
послове које обављају а посебно из струке које ученици и похађају у нашој школи –
економски техничар. Ученици су имали прилику да чују све везано за послове из продаје,
набавке, рачуноводства, маркетинга наравно да је било и ријечи о производњи којом се
бави наведена фирма. Затим су обишли службене просторије али и прозводњу. Посјета је
реализована у термину од 11:00 до око 13:00. Ученици су враћени до школе аутобусом.
Морамо напоменути да су ученици били јако пажљиви, културни и на одговарајући начин
су представљали своју школу.