Извјештај са одржаног предавања у оквиру пројекат седмице

У оквиру пројекат седмице, у холу наше школе професори Данијела Божић и
Марко Мраковић организовали су предавање на тему „Дигитално насиље“ са
одабраним ученицима I и II разреда.

Инспектор МУП-а Срећко Панић презентовао је ситуације везане за
„Дигитално насиље“ на занимљив и интересантан начин.

У Бијељини, 07.06.2024. године Марко Мраковић, проф.
Данијела Божић, проф.