Извјештај са одржаног школског такмичења из предмета Демократија и људска права, из пројекта „Ја грађанин“ у школској 2022/2023 години

Дана 28.2.2023. године у просторијама Економске школе у Бијељини одржано је школско

такмичење из предмета Демократија и људска права, пројекат „Ја грађанин“. Учешће у

школском такмичењу узели су ученци трећих разреда, шест одјељења. Комисија је била у

саставу од три члана, која је крајње објективно приступила свом задатку, поштујући

критеријуме оцјењивања за овај вид такмичења.

Ове године ученици су радили пројекте, посвећене грађанском активизму обухвативши теме различитог садржаја:

Ученици III1, радили су пројекат на тему „Удоми ме“, која је била посвећена удомљавању животиња.

Ученици III2, радили су пројекат на тему „Сексуално узнемиравање и адолесценција“, чији је пројекат имао за циљ спречавање сексуалног узнемиравања код адолесцената.

Ученици III3, радили су пројекат на тему „Уређење школског простора“, ова тема је имала за циљ формирања мултимедијалног центра који би служио ученицима за учење и креативне радионице.

Ученици III4, радили су пројекат на тему „Све видим, све чујем, само насиље не“, која је била посвећена превенцији породичног насиља.

Ученици III5, радили су пројекат „Изгубљене генерације“, чији је пројекат имао за циљ израду паметних наруквица у сврху проналаска старијих лица, дјеце са посебним потребама као и нестанком других лица уколико до њих дође.

Ученици III6, радили су пројекат „Недостатак физичке активности код младих“, овај пројекат је имао за циљ подизање свијести о важности физичке активности и здравог живота код маладих.

Комисија у саставу Љиљана Босиљчић, професор Демократије и људских права, Ангелина

Перић, психолог школе и Тања Алексић, професор Социологије и филозофије, једногласно су одлучили да овогодишњи побједник школског такмичења је тема „Све видим, све чујем, само насиље не“ коју је презентовао разред III4. Атмосфера је протекла у такмичарском духу.

Подршку својим присуством овом такмичењу дали су директор школе, помоћник директора, као и неколицина професора. Побједнички пројекат упућује се у виду онлајн форме од стране предметног професора, Републичком предагошком заводу у сврху даљег тока такмичења.

 Предметни професори : Љиљана Босиљчић, Тања Алексић