НАСТАВАК ШКОЛОВАЊА

Економска школа

     Једно од најчешћих питања свих средњошколаца јесте како ће изгледати њихов живот послије средње школе. Одговор на то питање зависи од опредјељења да ли желе одмах да се запосле или да наставе школовање. Каква год одлука била, наша школа им у томе пружа потпуну подршку.

     Уколико жели, ученик може одмах по стицању дипломе наше школе потражити запослење, јер је стекао потребна знања, искуства и вјештине изучавајући како теоријске тако и практичне предмете. На тај начин ученици стичу знања из струке  и из општеобразовних предмета, овладавају вјештинама комуникације на српском језику, али и на страним језицима, стичу моћ логичког и тимског рјешавања проблема и сл.

     Они ученици који желе наставити образовање, могу се уписати на било који факултет, државни или приватни, чим стекну диплому наше школе. Водећи се искуствима бивших ученика, са сигурношћу можемо рећи да ће се ученици наше школе одлично снаћи на факултетима гдје се изучава економија, право и све оно што је блиско струци којом се бавимо. Међутим, немали је број ученика који су се уписали на факултете који немају директну везу са струком која се изучава у нашој школи, а притом успјешно су завршили факултете. Битно је истаћи и чињеницу да један број наших ученика студира или је струдирао у иностранству, а успјех није изостао. Знање, вјештине, радне навике и упорност су пресудни за успјех.

     Оно што бисмо могли поручити нашим садашњим и будућим ученицима јесте да морају дати себи времена да истраже сопствене способности и интересовања. Битно је радити посао који волите и који вас чини срећним, а да би се то десило: појединац мора добро познавати себе.

     „Инвестиција у знање доноси најбоље камате“ (Бенџамин Френклин)