Обавјештење за ученике и родитеље

Увјерења о успјеху ученика у учењу и владању на крају првог полугодишта школске 2021/22. године, за родитеље и ученике, биће доступна у електронском дневнику од 31.12.2021. године.

За евентуалне проблеме код приступања подацима у електронском дневнику родитељи и ученици могу да се обрате одјељењским старјешинама.

 

У Бијељини: 20.12.2021. године            Директор: Душко Ђурић