ОБИЉЕЖАВАЊЕ СВЈЕТСКОГ ДАНА ВОДА – 22. МАРТ

Тема Свјетског дана вода 2023. године је ,,Убрзавање промјена“, са поруком: ,,Будите промјена коју желите да видите у свијету“, јер свијету су неопходне брзе промјене за рјешавање кризе са водом.

Чланови Еколошке секције у ЈУ Економска школа припремили су презентацију коју су ученици могли да погледају у холу школе. На тај начин подстакли смо ученике на размишљање о заштити и очувању воде, рационалном коришћењу и управљању водом, значају воде за јавно здравље и одржавање хигијене, значају воде за производњу хране, значају воде за биљни и животињски свијет.