ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВЈЕЖБУ

ЕКОНОМСКА ШКОЛА

У Економској школи од 2004. године се (у оквиру ECO NET пројекта у организацији Kultur Kontakt Austrija) практична настава обавља у предузећима за вјежбу. Предузеће за вјежбу (ПЗВ) је мјесто гдје ученици уче и раде, гдје своја стечена теоријска знања примјењују у пракси. Ученици, симулирајући рад реалних предузећа, оснивају виртуелна предузећа и као запослени обављају задатке на пољу менаџмента, набавке, продаје, рачуноводства, маркетинга… Овакав иновативан приступ настави у предузећу за вјежбу омогућава ученицима да:

  • примјене стечена теоријска знања у пракси
  • развију способности за креативност, тимски рад и комуникативност
  • развију предузетнички дух
  • израде бизнис план предузећа
  • припреме се за самостално обављање послова у реалним фирмама
  • креирају маркетинг стратегију
  • примјене савремене технологије и савремен начин размишљања
  • оспособе за рад у различитим секторима
  • уведу у пословне проблеме и њихово рјешавање.

 

 Да би овај рад био што ближи пословима који се обављају у реалним предузећима школа сарађује са предузећима из Бијељине. Ова сарадња се огледа у коришћењу њихових података, документације и стручних предавања запослених. Овим се на одговарајући начин ученици припремају за рад и стварају сопствену слику о значају предузетништва и менаџмента у данашњим условима привређивања.

 

У нашој школи тренутно ради једанаест предузећа за вјежбу а то су: ,,Агата“, ,,Банка Јуниор“, ,,Дистант“, ,,Богдан промет“, ,,Техноманија“, Spektar Enjoy“, ,,Protector“, ,,Team Print“, Queen“, ,,KompNet“ и ,,Simbol Vision“.