Подјела свједочанстава

28.06.2022. године

I РАЗРЕД – од 09 – 10,00 час.

II РАЗРЕД – од 10 – 11,00 час.

III РАЗРЕД – од 11 – 12,00 час.