ПОСЛОВНО-ПРАВНИ ТЕХНИЧАР

Економска школa

У оквиру овог смјера изучавају се сљедећи предмети:

     Општеобразовни предмети: српски језик, енглески језик, њемачки језик, латински језик, физичко васпитање,  математика, информатика, историја, географија, демократија и људска права, пословна комуникација и социологија и филозофија.

     Стручни предмети: право, књиговодство, економија, пословна информатика, привредна математика, монетарна економија и банкарство,  статистика, изборни предмет и практична настава.

     Пословно – правни техничари су канцеларијски службеници. Током школовања ученици се оспособљавају за обављање административних послова, комуницирања са странкама, стицању знања из предузетништва, менаџмента, кореспонденције, књиговодства, финансија и банкарства. Након завршеног школовања, могу наставити школовање на свим факултетима друштвеног смјера.