Презентација рада на практичној настави IV разреда

Извјештај о спроведеним активностима у оквиру пројекат седмице

Презентација рада на практичној настави IV разреда

Предузеће за вјежбу

Како је у плану реализације пројекат седмица предвиђено да се дана 30.05.2024., у холу
школе, презентује рад часова практичне наставе у четвртом разреду који се изводи
симулациујом рада у фирмама тзв. Предузеће за вјежбу тако је и учињено. Професорице
Зорица Ристић, Дивна Максимовић и Слободанка Текић су припремиле PowerPoint
презентацију, наставни материјал као и радни материјал ученика претходне генерације
и ученицима III 1,2, 3,4, презентовале рад. Презентација за ученике III 1 , и III 2 је одржана од
10 часова, а за ученике III 3 и III 4 од 11 часова. Ученици су при доласку евидентирали
присуство. Ученици су са пажњом пратили излагање професорица и показали
примјерно понашање.

Наставници:
1. Зорица Ристић
2. Дивна Максимовић
3. Слободанка Текић