ПРИЈЕМ ПРИЈАВА, ДОКУМЕНАТА И ПРАКТИЧНИХ РАДОВА ЗА ПОЛАГАЊЕ МАТУРСКИХ ИСПИТА ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА

     30.05.2022.ГОД.

     IV 1 – од 11 – 13,00 час.

     IV 2 – од 09 – 11,00 час.

     IV 3 – од 10 – 12,00 час.

 

    31.05.2022.ГОД.

     IV 4 – од 08 – 10,00 час.

     IV 5 – од 09 – 11,00 час.

     IV 6 – од  11 – 13,00 час.