Промотивни материјали Машинског факултета Универзитета у Источном Сарајеву

У циљу што бољег презентовања факултета ученицима завршних разреда средње школе, представљамо вам промотивне филмове Машинског факултета Универзитета у Источном Сарајеву.

Презентација ресурса и могућности: https://www.youtube.com/watch?v=mkfUHbEXc44&t=6s

Производно машинство: https://www.youtube.com/watch?v=CILoMbKfcsM

Машинске конструкције и развој производа: https://www.youtube.com/watch?v=Y5BpnWG9qrY

Енергетско процесно машинство: https://www.youtube.com/watch?v=ku12hu5IABI