Радионица „Моћ захвалности“

Сваке године 10. октобра обиљежава се Свјетски дан менталног здравља. Ментално
здравље је стање благостања у ком појединац остварује своје способности подношења нормалних
животних стресова, те је у могућности продуктивно да ради и да свој допринос заједници.
Ментални поремећаји трећи су водећи узрок укупног оптерећења болешћу, након
кардиоваскуларних обољења и карцинома. У данашњој генерацији све је више дјеце која су
„емотивно много лабилнија од претходне; усамљенија и депресивнија, гневнија и неупућенија,
нервознија и склона брзи, импулсивнија и агресивнија.“ Секција из пословне комуникације кроз
планиране теме и активности управо ради на јачању менталног здравља младих настојећи да у
учионици „споји разум и срце“. Поводом обиљежавања Свјетског дана менталног здравља
ученици који похађају часове секције из пословне комуникације припремили су инфо материјал за
огласну таблу секције и узели су учешће у реализацији радионице на тему „Моћ захвалности“.


Дана 26.10.2022. године у просторијама школе за ученике II3 разреда и за ученике који
похађају часове секције из пословне комуникације организована је радионица са Ведраном Ракић,
специјални педагог и системски породични терапеут, на тему „Моћ захвалности“. Радионици је
присуствовало око 30 ученика наше школе. Један од великана психологије, Абрахам Маслов,
написао је како се међу најважнијим одликама самоостварених и задовољних људи крије управо
захвалност. Циљ је био да ученици стекну увид у неопходност развијања ове способности и да она
буде усмјерена чак и ка свакодневним, уобичајеним стварима, јер и сам Маслов наводи да када
бисмо сви почели изражавати захвалност због свих благослова којима нас живот дарује
невјероватно бисмо напредовали. Кроз интеракцију са ученицима Ведрана је указала на важност
свакодневног вјежбања пружања захвалности. Повратне информације ученика на садржај
радионице су изузетно позитивне и оне указују да ученици имају потребу и за другим темама из
области очувања менталног здравља.

У Бијељини 27.10.2022. године