Радионица – Отпад је ресурс

Дана 10.06.2024. године у просторијама школе реализована је креативна радионица под
називом „Отпад је ресурс“ у организацији Актива општеобразовних предмета. Радионици су
присуствовали и узели активно учешће ученици I1, I2, III1, III2 и III4. Након презентације и
предавања претходне недјеље, ученици су имали прилику да искажу своју креативност, надограде
постојеће вјештине, сарађују и у пријатној атмосфери примјене стечена знања о циркуларној
економији и одрживом развоју.

У Бијељини, 10.06.2024. године

Актив општеобразовних предмета