РАСПОРЕД ПОСЛОВА У АВГУСТУ 2022. ГОДИНЕ

ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Б И Ј Е Љ И Н А

РАСПОРЕД ПОСЛОВА У АВГУСТУ 2022.ГОДИНЕ

 

11. и 12.08.2022.год. – пријем пријава и докумената за полагање поправних  и матурских испита

15. – 19.08.2022.год. – припремна настава за полагање  поправних испита

15.08.2022.год. у 8,30 час. – сједница Испитног одбора

15.08.2022.год. у 9,00 час.– усмена одбрана матурског рада

17.08.2022.год. у 9,00 час – изборни предмет

19.08.2022.год. у 9,00 час. – Наставничко вијеће – верификација  матурских испита

 22.08.2022.год.у 9,00 час. – полагање поправних испита – писмени дио

23.08.2022.год.у 9,00 час.  полагање поправних испита – усмени дио

24.08.2022.год. у 9,00 час. – Наставничко вијеће – верификација  поправних испита 

25. и 26.08.2022.год. – упис ученика у школ.2022/2023.год.

 

УПИС УЧЕНИКА:

25.08.2022.год.               I разред од 08 – 10 час.

                                          II разред од 10 – 12 час.

26.08.2022.год.              III разред од 08 – 10 час

                                          IV разред од 10 – 12 час.

29.08.2022.год. – Наставничко вијеће                                               

 

 

Д и р е к т о р    

___________________  

Душко Ђурић,проф.