САВЈЕТ УЧЕНИКА

Економска школа

План и програм рада Савјета ученика за школску 2021/2022. годину

    Савјет ученик Економске школе, за школску 2021/2022 годину у свом раду је планирао реализацију низа активности. Прије свега усвојен је Правилник о раду Савјета ученика, затим годишњи план рада, изабрано је руководство Савјета и изабрани су чланови Савјета ученика из свих одјељења.

     Руководство Савјета ученика изабрано од стране делегата Савјета чине : Катарина Стевић-предсједник Савјета ученика, Марија Мићић- замјеник предсједника, Маријана Чобић- координатор Савјета из реда ученика. Координатори рада Савјета ученика из реда професора су Маријана Ђорђић, професор Пословне комуникације  и Тања Алексић, професор Социологије и филозофије. Делегати из реда ученика који чине Савјет ученика су следећи:

Први разреди :

 1. Стефанела Манојловић
 2. Анђела Поповић
 3. Раде Радовановић
 4. Анастасија Ћуковић
 5. Марија Мићић
 6. Стефан Папић

Други разред :

 1.  Ана Новаковић
 2. Милана Трифковић
 3.  Милан Копривица
 4.  Маријана Чобић
 5. Катарина Скочо  

Трећи разред : 

 1. Давор Јовић 
 2. Ања Дмитровић
 3. Александра Перић
 4. Вања Мацан 
 5. Анђела Мандић 

Четврти разред:

 1. Драгана Николић
 2. Катарина Стевић
 3. Бошко Бобар
 4. Филип Станишић
 5. Вања Петровић
 6. Катарина Јефтић

Годишњи план рада за школску  2021/2022. годину садржи следеће :

 • Обиљежавање важних датума ( дјечија недеља, дан штедње, дан заљубљених, међународни дан породице итд)
 • Хуманитарне акције ( „један слаткиш једно дијете“)
 • Анализа ученика у учењу и владању на крају првог полугодишта, и на крају школске године
 • Реализација посјета сајмовима, позоришту, излети итд.