САВЈЕТ УЧЕНИКА

Економска школа

План и програм рада Савјета ученика за школску 2023/2024. годину

    Савјет ученик Економске школе, за школску 2023/2024 годину у свом раду је планирао реализацију низа активности. Прије свега усвојен је Правилник о раду Савјета ученика, затим годишњи план рада, изабрано је руководство Савјета и изабрани су чланови Савјета ученика из свих одјељења.

     Руководство Савјета ученика изабрано од стране делегата Савјета чине : Анђела Николић-предсједник Савјета ученика, Дајана Васић- замјеник предсједника. Координатори рада Савјета ученика из реда професора су Марјана Ђорђић, професор Пословне комуникације  и Бранкица Његуш, професор енглеског језика. Делегати из реда ученика који чине Савјет ученика су следећи:

Први разреди :

 1. Михајло Павловић
 2. Дајана Васић
 3. Филип Мајкић
 4. Мартина Глигић
 5. Сања Селаковић

Други разред :

 1.  Јелена Чорић
 2. Валентина Ракић
 3. Лана Гаврић
 4. Михајло Савић
 5. Јована Кршић
 6. Марија Ђурић  

Трећи разред : 

 1. Јана Лазић 
 2. Раде Радовановић
 3. Анастасија Ћуковић
 4. Татјана Тодоровић

Четврти разред:

 1. Ана Новаковић
 2. Анђела Николић
 3. Андреј Николић
 4. Маријана Чобић
 5. Катарина Скочо
 6. Стефан Папић

Годишњи план рада за школску  2023/2024. годину садржи следеће :

 • Обиљежавање важних датума ( дјечија недеља, дан штедње, дан заљубљених, међународни дан породице итд)
 • Хуманитарне акције ( „један слаткиш једно дијете“)
 • Анализа успјеха у учењу и владању на крају првог полугодишта, и на крају школске године
 • Реализација посјета сајмовима, позоришту, излети итд.