СЕКЦИЈЕ

Економска школа

Рб. Број ученика Назив секције Задужени наставник
1.
10
Култура сјећања
Тања Седларевић
2.
10
Рецитаторска секција
Александра Томић
3.
10
Драмска секција
Саша Тешић
4.
10
Секција из енглеског језика
Бранкица Његуш
5.
10
Географска секција
Тања Танасковић
6.
10
Секција из права
Бранкица Петровић
7.
10
Секција из књиговодства
Анђелка Драгић
8.
10
Секција из књиговодства
Зорица Ристић
9.
10
Секција из књиговодства
Славица Тодоровић
10.
5
Секција из пословне информатичке обуке
Тања Вујић
11.
10
Секција из економике трговине
Милена Мирковић
12.
10
Еколошка секција
Петра Ковачевић
13.
10
Секција из православне вјеронауке
Небојша Ерак
14.
10
Секција из демократије
Љиљана Босиљчић
15.
10
Секција из права
Велимир Чучак
16.
10
Информатичка секција
Марко Мраковић
17.
10
Секција из пословне информатике
Радмило Јосиповић
18.
20
Кошаркашка секција
Драган Лацкановић
19.
20
Фудбалска секција
Бојан Орбовић
20.
10
Секција из пословне комуникације
Марјана Ђорђић