СЕКЦИЈЕ

Економска школа

Рб. Број ученика Назив секције Задужени наставник
1.
10
драмска секција
Игор Калајџија
2.
10
литерарна секција
Саша Тешић
3.
10
рецитаторска
Александра Томић
4.
10
њемачки језик
Далиборка Јанковић
5.
10
секција из историје
Блаженка Крсмановић
6.
10
географска секција
Тања Танасковић
7.
10
секција из пословне комуникације
Марјана Ђорђић
8.
10
секција из рачуноводства
Зорица Ристић
9.
10
секција иѕ канцеларијског пословања
Слободанка Текић
10.
10
секција из предузетништва
Јелена Ђокић
11.
10
секција из православне вјеронауке
Небојша Ерак
12.
10
секција из демократије и људских права
Љиљана Босиљић
13.
10
пословна информатика
Дарко Стевановић
14.
10
пословна информатика
Радмило Јосиповић
15.
10
кошаркашка секција
Драган Лацкановић
16.
20
фудбалска секција
Бојан Орбовић