СПОЉАШЊЕ ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ

Републички педагошки завод Републике Српске планирао је и реализовао спољашње вредновање квалитета рада у ЈУ Економска школа у Бијељини.
Спољашње вредновање квалитета рада школе раније је најављено за 11. и 12.октобар 2022.године

У раду Тима за спољашње вредновање квалитета рада школе учествовала су два инспектора-просвјетна савјетника
У процесу самовредновања рада школе учествовало је дванаест професора, подијељених у седам тимова, директор, помоћник директора, координатор и професор пословне информатике као техничка подршка.

Процес вредновања квалитета рада школе био је захтјеван за запослене, извршено је праћење свих аспеката рада школе тако да су сви запослени укључени у процес вредновања квалитета рада школе и на тај начин заједно представили школу на што бољи начин.

У наредном периоду РПЗ ће доставити школи извјештај о спољашњем вредновању квалитета рада школе.