ТРГОВАЧКИ ТЕХНИЧАР

Економска школа

Образовање траје 4 године. Ученици се припремају за велики број радних мјеста у трговинским предузећима.

Током школовања акценат је на предметима економске струке. Такође кроз опште-образовне предмете из овог профила стичу се општа знања и знања из опште културе. На почетку четвртог разреда ученици од понуђених предмета (Страни језик, Познавање робе, Трговинско пословање, Економија) бирају један предмет као изборни, из ког ће на крају разреда полагати и матуру. Поред тог предмета, матура се полаже и из Српског језика и као и још једног предмета који ученици бирају од преостала четири из поменуте групе(према Правилнику о полагању матурског испита). По завршетку четвртог разреда и полагању стручне матуре ученици стичу звање трговачки техничар.

Могућност запошљавања

На свим мјестима гдје се ради трговина робе: трговачки центри, продавнице, комерцијални сектори предузећа.