УПИС У ПРВИ РАЗРЕД

Економска школа

План уписа ученика у први разред доноси Министарство просвјете и културе на приједлог школе. Школски одбор усваја план уписа ученика у први разред.

Приликом формирања приједлога за уписну политику, школе су дужне да обаве консултације са локалном заједницом, привредном заједницом и заводом за запошљавање.

Приједлог за формирање уписне политике се доставља у Министарство просвјете и културе до краја дванаестог мјесеца текуће године. Министарство просвјете и културе усваја уписну политику до краја фебруара за наредну школску годину. Министарство просвјете и културе доноси Правилник о упису ученика у први разред средњих школа.

Евидентно је да се на територији општине Бијељина смањује број ученика завршних разреда основних школа, али и поред тога Економска школа уписује пет или шест одјељења првих разреда.

Постоји константно интересовање ученика за упис у Економску школу. Ученици могу да бирају следећа занимања: економски техничар, пословно-правни техничар, банкарски техничар, пословно-информатички техничар и трговачки техничар.