Факултет физичког васпитања и спорта, Универзитет у Источном Сарајеву

Влада Републике Српске је као значајан фактор уписне политике на високообразовним установама широм Републике Српске и ове године омогућила бесплатно школовање на свим студијским програмима и нивоима студија, те сматрамо да би било од значаја упознати ученике са условима и начином студирања на Факултету физичког васпитања и спорта, Универзитета у Источном Сарајеву.

У даљем тексту можете пронаћи линк сајта , информације везане за услове пријемног испита и брошуру факултета.

 

ЛИНК САЈТА:
www.ffvis.ues.rs.ba

ИНФОРМАЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА УСЛОВЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА:
www.ffvis.ues.rs.ba/pr-vil-pis-nj-s-in-rs-g-r-d