„Ја грађанин“

Дана 06. 06. 2023. године у холу школе, у оквиру пројекат седмице у ЈУ Економска
школа Бијељина реализована је презентација Пројекта „Ја грађанин“. Презентацију су
организовали ученици III-4 одјељења, који су општински и регионални побједници
пројекта „Ја грађанин“ за школску 2022/2023 годину, са предметном професорицом и
ментором Љиљаном Босиљчић.


Том приликом ученици III-4 су објаснили проблем који су истраживали у оквиру
пројекта, а који носи радни назив СВЕ ВИДИМ, СВЕ ЧУЈЕМ, САМО НАСИЉЕ НЕ.
Ученици су представили и рјешење проблема АПЛИКАЦИЈУ „ЦРВЕНИ АЛАРМ“ и
начине њеног креирања и имплементације.


Циљ презентације је био да ученици других разреда Економске школе буду
упућени у пројекат и начин његове реализације, с обзиром на то да сљедеће школске
године ће исти, спроводити у оквиру редовног наставног плана и програма.