ЈУНСКИ  УПИСНИ  РОК  У  СРЕДЊЕ ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ШКОЛЕ ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ ИМАЈУ  60  И ВИШЕ  БОДОВА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ Економска школа, Бијељина

Адреса, тел.: Рачанска 96, 055/250-439, e-mail: ss55@skolers.org

ЈИБ: 4400411760009 , Организациони код: 0815055  

    

Датум, 30.05.2022. године

ЈУНСКИ  УПИСНИ  РОК  У  СРЕДЊЕ ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ШКОЛЕ ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ ИМАЈУ  60  И ВИШЕ  БОДОВА                                                                 ЈЕ ДАНА 13.06.2022. и 14.06.2022. год од 8 – 12 сати 

ДОКУМЕНТА СЕ ПРЕДАЈУ  ЗА:

  ПОСЛОВНО-ПРАВНИ ТЕХНИЧАР – 48 ученика

  ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР – 48 ученика

  БАНКАРСКИ ТЕХНИЧАР  – 24  ученика

  ТРГОВАЧКИ  ТЕХНИЧАР – 24  ученика

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС:

  • ПРИЈАВА ЗА УПИС ( попуњава се приликом пријављивања у школу ) 
  • ОРГИНАЛНО СВЈЕДОЧАНСТВО О ЗАВРШЕНОЈ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ, ОДНОСНО НОСТРИФИКОВАНО СВЈЕДОЧАНСТВО ИЛИ ПОТВРДА О ПОДНЕСЕНОМ ЗАХТЈЕВУ ЗА НОСТРИФИКАЦИЈУ
  • ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ
  • ДИПЛОМА ”ВУК  СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ”, ДИПЛОМЕ ЗА ИЗУЗЕТАН УСПЈЕХ ИЗ ПРЕДМЕТА  ЗНАЧАЈНИХ ЗА ЗАНИМАЊЕ У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ, ДИПЛОМА ЗА ОСВОЈЕНО ПРВО, ДРУГО И ТРЕЋЕ МЈЕСТО НА РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ
  • КОВЕРТА АДРЕСИРАНА СА ИМЕНОМ, ПРЕЗИМЕНОМ И ТАЧНОМ АДРЕСОМ УЧЕНИКА КОЈИ СЕ ПРИЈАВЉУЈЕ НА КОНКУРС 

РЕЗУЛТАТИ УПИСА се објављују у четвртак 16.06.2022.године до 10 сати на огласној табли  Школе.

ПРИЈЕМ ДОКУМЕНАТА ЗА УЧЕНИКЕ   КОЈИ ИМАЈУ МАЊЕ ОД 6О БОДОВА   ПОЧИЊЕ У ПОНЕДЈЕЉАК,  20.06.2022. ГОДИНЕ, А ЗАВРШАВА СЕ У СРИЈЕДУ, 22.06. 2022. ГОДИНЕ,  ОД 8-12 САТИ. 

РЕЗУЛТАТИ УПИСА се објављују у петак 24.06.2022.године до 10 сати на огласној табли  Школе.

ЈУЛСКИ  УПИСНИ  РОК

ПРИЈЕМ ДОКУМЕНАТА ЗА УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ  ШКОЛЕ У ЈУЛСКОМ  УПИСНОМ  РОКУ ПОЧИЊЕ  У  ПОНЕДЈЕЉАК,  04.07.2022.  ГОДИНЕ,  А ЗАВРШАВА СЕ У СРИЈЕДУ 06.07.2022. ГОДИНЕ,  ОД 8-12 САТИ.

РЕЗУЛТАТИ УПИСА се објављују у петак 08.07.2022.године до 10 сати на огласној табли  Школе.

Од понедјељка 11.07.2022. године до петка 15.07.2022. године, кандитати који нису задовољили услове конкурса уписују се у школе гдје има слободног мјеста.

ПРЕДМЕТИ ИЗ ОСМОГ И ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА КОЈИ СЕ ПОСЕБНО БОДУЈУ ЗА УПИС:

ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И  ТРГОВИНА:

– Српски језик

– Страни језик

 -Математика

 -Историја

 -Географија

 Д и р е к т о р

_________________

 Душко Ђурић, проф.