Edukacija – Inovativni menadžment alati

U petak 26.04. našu školu su posjetili dr Nenad Marković, profesor sa Ekonomskog fakulteta u Brčkom, Univerzitet Istočno Sarajevo i docent dr Dejan Tešic, Ekonomski fakultet Brčko, Univerzitet u Istocnom Sarajevu. Posjeta je bila edukativnog karaktera i cilj je bio da se učenici trećeg i četvrtog razreda upoznaju sa savremenim inovativnim menadžment alatima. Ovi menadžment alati ostvaruju različite ciljeve učenja, od jednostavnih inovacija pa do rješavanja izazova u komunikaciji, liderstvu, upravljanju promjenama, sistemskom razmisljanju i mnogim drugim. Učenici su bili podeljeni u dva tima.

Tim – kvadrat gdje su učenici vježbali komunikaciju i saradnju kojom su ilustrovali timski rad, uzajamnu podršku, vizuelnu maštu sve s ciljem rješavanja problema. 

Tim skladistar – učenici su  dobili zadatak koji su morali uraditi sa planom i jasno definisanim ulogama i komunikacijom. Prisutni učenici su koristeći svoje potencijale i saradničkim odnosom unutar tima, kroz novi inovativan pristup, naučili  šta je potrebno za postizanje uspjeha u bilo kom poslu. 

Edukacija je organizovana u saradnji sa dekanom Ekonomskog fakulteta u Brčkom, prof. dr Srdjanom Lalićem i aktivom profesora ekonomske grupe predmeta.